Izstādes


WCF Izstāžu klases

 1. klase: Pasaules čempions  (World Champion ) - P.H.
Šajā klasē kaķi sacenšas par titulu "Labākais pēc krāsas" („Best Variety”) un / vai "Labākais  izstādē" („Best in Show”). Viņi var saņemt Goda balvu Pasaules čempions (P.H.): Prix dHonneur (Goda balva)

2. klase: Pasaules čempions premiors kastrāts (World Premior) - P.H.
Šajā klasē kaķi sacenšas par titulu "Labākais kastrāts pēc krāsas " ("Best Variety Alter") un / vai "Labākais kastrāts izstādē" ("Best in Show Alter"). Viņi var saņemt Goda balvu. P.H.: Prix dHonneur (Goda balva)

3. klase: Lielais Eiropas čempions respektīvi Lielais kontinentālais čempions (Grand European Champion respectiv Grand Continental ´Champion) - CACM
Šajā klasē kaķi sacenšas par titulu "Pasaules čempions".

Viņiem jāsaņem CACM 3 starptautiskās WCF organizētās izstādēs,  3 dažādās valstīs no 3 dažādiem tiesnešiem, vienai no valstīm ir jābūt citā kontinentā. Saskaņā ar standartu viņiem jāsaņem 98 punkti. Kaķi tiek iedalīti atsevišķi pa šķirnēm, krāsām un dzimumiem. Viņi sacenšas arī par titulu „Labākais pēc krāsas” ("Best Variety") un / vai „ Labākais izstādē” ("Best in Show").

 4. klase: Lielais Eiropas premiors kastrāts respektīvi Lielais kontinentālais premiors kastrāts (Grand European Premior respectiv Grand Continental Premior) - CAPM
Šajā klasē kaķi sacenšas par titulu Pasaules čempions premiors kastrāts (World Premior). Viņiem jāsaņem CAPM 3 starptautiskās WCF  organizētās izstādēs, 3 dažādās valstīs no 3 dažādiem tiesnešiem, vienai no valstīm ir jābūt citā kontinentā. Saskaņā ar standartu viņiem jāsaņem 98 punkti. Kaķi tiek iedalīti atsevišķi pa šķirnēm, krāsām un dzimumiem. Viņi sacenšas arī par titulu "Labākais kastrāts pēc krāsas " ("Best Variety Alter") un / vai "Labākais kastrāts izstādē" ("Best in Show Alter").


5. klase: Eiropas čempions respektīvi Kontinentālais čempions (European Champion respectiv Continental Champion) - GCACE
Šajā klasē kaķi sacenšas par titulu "Lielais Eiropas čempions", respektīvi Lielais kontinentālais čempions. (Grand European Champion" respective „ Grand Continental Champion"). Viņiem jāsaņem GCACE 3 starptautiskās WCF organizētās izstādēs 3 dažādās valstīs no 3 dažādiem tiesnešiem. Saskaņā ar standartu viņiem jāsaņem 97 punkti. Kaķi tiek iedalīti atsevišķi pa šķirnēm, krāsām un dzimumiem.
Viņi sacenšas arī par titulu „ Labākais pēc krāsas” ("Best Variety") un / vai „Labākais izstādē” ("Best in Show").6. klase: Eiropas premiors kastrāts respektīvi Lielais kontinentālais premiors (European Premior respective Continental Premior) - GCAPE
Šajā klasē kaķi sacenšas par titulu Lielais Eiropas premiors kastrāts respektīvi Lielais kontinentālais premiors kastrāts (Grand European Premior respective Grand Continental Premior). Viņiem jāsaņem GCAPE 3 starptautiskās  WCF organizētās izstādēs 3 dažādās valstīs no 3 dažādiem tiesnešiem. Saskanā ar standartu viņiem jāsaņem 97 punkti. Kaķi tiek iedalīti atsevišķi pa šķirnēm, krāsām un dzimumiem. Viņi sacenšas arī par titulu "Labākais kastrāts pēc krāsas" ("Best Variety Alter") un / vai "Labākais kastrāts izstādē" ("Best in Show Alter").

 7. klase: Lielais Starptautiskais čempions (Grand International Champion) - CACE
Šajā klasē kaķi sacenšas par titulu Eiropas čempions respektīvi Kontinentālais čempions (European Champion respectiv Continental Champion). Viņiem jāsaņem CACE 3 starptautiskās WCF organizētās izstādēs 3 dažādās valstīs no 3 dažādiem tiesnešiem. Saskaņā ar standartu viņiem jāsaņem 97 punkti. Kaķi tiek iedalīti atsevišķi pa šķirnēm, krāsām un dzimumiem. Viņi sacenšas arī par titulu „Labākais pēc krāsas” ("Best Variety") un / vai „ Labākais izstādē” ("Best in Show").


8. klase: Lielais Starptautiskais premiors kastrāts (Grand International Premior) - CAPE
Šajā klasē sacenšas par titulu Eiropas premiors kastrāts respektīvi Kontinentālais premiors kastrāts (European Premior respective Continental Premior). Viņiem jāsaņem CAPE 3 starptautiskās  WCF organizētās izstādēs 3 dažādās valstīs no 3 dažādiem tiesnešiem. Saskaņā ar standartu viņiem jāsaņem 97 punkti. Kaķi tiek iedalīti atsevišķi pa šķirnēm, krāsām un dzimumiem. Viņi sacenšas arī par titulu "Labākais kastrāts pēc krāsas" ("Best Variety Alter") un / vai "Labākais kastrāts izstādē" ("Best in Show Alter").

 

9. klase: Starptautiskais Čempions (International Champion) - CAGCIB
Šajā klasē kaķi sacenšas par titulu Lielais Starptautiskais čempions (Grand International Champion). Viņiem jāsaņem CAGCIB 3 starptautiskās WCF organizētās izstādēs 2 dažādās valstīs no 3 dažādiem tiesnešiem. Saskaņā ar standartu viņiem jāsaņem 97 punkti. Kaķi tiek iedalīti atsevišķi pa šķirnēm, krāsām un dzimumiem. Viņi sacenšas arī par titulu „ Labākais pēc krāsas” ("Best Variety") un / vai „Labākais izstādē” ("Best in Show").


10. klase: Starptautiskais Premiors kastrāts (International Premior) - CAGPIB
Šajā klasē kaķi sacenšas par titulu Lielais Starptautiskais premiors kastrāts (Grand International Premior). Viņiem jāsaņem CAGPIB 3 starptautiskās  WCF organizētās izstādēs 2 dažādās valstīs no 3 dažādiem tiesnešiem. Saskaņā ar standartu viņiem jāsaņem 97 punkti. Kaķi tiek iedalīti atsevišķi pa šķirnēm, krāsām un dzimumiem. Viņi sacenšas arī par titulu "Labākais kastrāts pēc krāsas" ("Best Variety Alter") un / vai "Labākais kastrāts izstādē" ("Best in Show Alter").


11. klase: Čempions (Champion) - CACIB
Šajā klasē kaķi sacenšas par titulu Starptautiskais Čempions (International Champion). Viņiem jāsaņem CACIB 3 starptautiskās WCF organizētās izstādēs 2 dažādās valstīs no 3 dažādiem tiesnešiem. Saskaņā ar standartu viņiem jāsaņem 95 punkti. Kaķi tiek iedalīti atsevišķi pa šķirnēm, krāsām un dzimumiem. Viņi sacenšas arī par titulu „Labākais pēc krāsas” ("Best Variety") un / vai „ Labākais izstādē” ("Best in Show").


12. klase: Premiors kastrāts (Premior) - CAPIB
Šajā klasē kaķi sacenšas par titulu Starptautiskais Premiors kastrāts (International Premior). Viņiem jāsaņem CAPIB 3 starptautiskās  WCF organizētās izstādēs 2 dažādās valstīs no 3 dažādiem tiesnešiem. Saskaņā ar standartu viņiem jāsaņem 95 punkti. Kaķi tiek iedalīti atsevišķi pa šķirnēm, krāsām un dzimumiem. Viņi sacenšas arī par titulu "Labākais kastrāts pēc krāsas" ("Best Variety Alter") un / vai "Labākais kastrāts izstādē" ("Best in Show Alter").

 

13. Klase: Atklātā klase (Open class), sākot no 10 mēnešiem - CAC
Šajā klasē kaķi sacenšas par titulu Čempions (Champion). Viņiem jāsaņem CAC 3 starptautiskās vai nacionālās WCF organizētās izstādēs no 3 dažādiem tiesnešiem. Saskaņā ar standartu viņiem jāsaņem 93 punkti. Kaķi tiek iedalīti atsevišķi pa šķirnēm, krāsām un dzimumiem. Viņi sacenšas arī par titulu „ Labākais pēc krāsas” ("Best Variety") un / vai „Labākais izstādē” ("Best in Show").


14. klase: Kastrātu klase (Alter class), sākot no 10 mēnešiem - CAP
Šajā klasē kaķi sacenšas par titulu Premiors kastrāts (Premior). Viņiem jāsaņem CAP 3 starptautiskās vai nacionālās WCF organizētās izstādēs no 3 dažādiem tiesnešiem. Saskaņā ar standartu viņiem jāsaņem 93 punkti. Kaķi tiek iedalīti atsevišķi pa šķirnēm, krāsām un dzimumiem.  Viņi sacenšas arī par titulu "Labākais kastrāts pēc krāsas" ("Best Variety Alter") un / vai "Labākais kastrāts izstādē" ("Best in Show Alter").

 
15. klase: Kaķēni - Junioru Čempioni (Junior Champion), 6 - 10 mēneši - CACJ
Kaķi izstādīti šajā klasē nedrīkst būt jaunāki par 6 mēnešiem izstādes pirmajā dienā un nav vecāki par 10 mēnešiem un viņiem jābūt reģistrētiem Ciltsdarba grāmatā (LO vai RIEX) atzītā klubā. Kaķi tiek iedalīti atsevišķi pa šķirnēm, krāsām un dzimumiem. Viņi  ir klasificēti un sacenšas arī par titulu „Labākais kaķēns pēc krāsas”  („Best Variety Kitten”) 6 - 10 mēneši vai „Labākais pēc krāsas pieaugušais” („Best Variety Adult”), ja nepieciešams un / vai „Labākais kaķēns izstādē” („Best in Show Kitten”) 6 - 10 mēneši.

15a. klase: Kaķēni - Junioru Premiori  kastrāti (Junior Premior), 6 - 10 mēneši - CAPJ
Kaķi izstādīti šajā klasē nedrīkst būt jaunāki par 6 mēnešiem izstādes pirmajā dienā un nav vecāki par 10 mēnešiem un viņiem jābūt reģistrētiem Ciltsdarba grāmatā (LO vai RIEX) atzītā klubā. Kaķi tiek iedalīti atsevišķi pa šķirnēm, krāsām un dzimumiem. Viņi  ir klasificēti un sacenšas arī par titulu „Labākais kaķēns Premiors kastrāts pēc krāsas” („Best Variety Kitten Premior”) 6 - 10 mēneši vai „Labākais pēc krāsas pieaugušais Premiors” kastrāts („Best Variety Adult Premior”), ja nepieciešams un / vai „Labākais kaķēns Premiors kastrāts izstādē” („Best in Show Kitten Alter”) 6 - 10 mēneši.

16. klase: Kaķēni -  Kaķēnu Čempioni (Kitten Champion), 3 - 6 mēneši CACP
Kaķi izstādīti šajā klasē nedrīkst būt jaunāki par 3 mēnešiem izstādes pirmajā dienā un ne vecāki par 6 mēnešiem, un jābūt reģistrētiem Ciltsdarba grāmatā (LO vai RIEX) atzītā klubā. Kaķi tiek iedalīti atsevišķi pa šķirnēm, krāsām un dzimumiem. Viņi  ir klasificēti un sacenšas arī par titulu Labākais kaķēns pēc krāsas („Best Variety Kitten”) 3 - 6 mēneši vai „Labākais pēc krāsas pieaugušais” („Best Variety Adult”), ja nepieciešams un / vai „Labākais kaķēns izstādē” („Best in Show Kitten”) 3 - 6 mēneši.

 16a. klase: Mazulis (Baby), 10 nedēļas - 3 mēneši
Kaķi izstādīti šajā klasē nedrīkst būt jaunāki par 10 nedēļām izstādes pirmajā dienā un ne vecāki par 3 mēnešiem , un jābūt reģistrētiem Ciltsdarba grāmatā (LO vai RIEX) atzītā klubā. Kaķi tiek iedalīti atsevišķi pa šķirnēm, krāsām un dzimumiem. Viņi  ir klasificēti un sacenšas arī par titulu Labākais pēc krāsas mazulis („Best Variety Baby”) un / vai „Labākais mazulis izstādē” („Best in Show Baby”) .

16b. klase: Kaķēni - Kaķēnu Premiori kastrāti (Kitten Premior), 3 - 6 mēneši CAPP
Kaķi izstādīti šajā klasē nedrīkst būt jaunāki par 3 mēnešiem izstādes pirmajā dienā un ne vecāki par 6 mēnešiem, un jābūt reģistrētiem Ciltsdarba grāmatā (LO vai RIEX) atzītā klubā. Kaķi tiek iedalīti atsevišķi pa šķirnēm, krāsām un dzimumiem. Viņi  ir klasificēti un sacenšas arī par titulu „Labākais kaķēns Premiors kastrāts pēc krāsas” („Best Variety Kitten Premior”) 3 - 6 mēneši vai „Labākais pēc krāsas pieaugušais Premiors kastrāts” („Best Variety Adult Premior”), ja nepieciešams un /vai „Labākais kaķēns Premiors kastrāts izstādē” („Best in Show Kitten Alter”) 3 - 6 mēneši.


17. klase: Iesācēju klase (Novice class)
Iesācējus var izstādīt tikai sākot no 6 mēnešu vecuma, pēc kluba Ciltsdarba komisijas ieteikuma. Tiesnesim ir jābūt informētam par iemeslu, kāpēc kaķis ir izstādīts šajā klasē. Kaķis var tikt izstādīts tikai vienreiz Iesācēju klasē. Ir nepieciešami divu tiesnešu paraksti. Kaķim ir jāsaņem vērtējums Excellent (Ex), lai viņš būtu piereģistrēts.

18. klase: Krāsu noteikšanas klase (Noteikšanas klase) (Colour determination class)
Kaķēnus, sākot no 3 mēnešu vecuma var izstādīt, lai noteiktu viņu krāsu. Viņi var saņemt vērtējumu bez klasifikācijas.

19. klase: Mājdzīvnieku klase (Household pets)
Šajā klasē var tikt izstādīti kastrēti kaķi, kuri neatbilst kādai atzītai šķirnei saskaņā ar viņu fenotipu.  Viņi ir klasificēti un var tikt nominēti titulam „Labākais izstādes mājas kaķis” („Best Household Pet of the Show”).

20. klase: Metiena klase (Litter class) 10 nedēļas - 3 mēneši
Metiens tiek vērtēts atbilstošās šķirnes standartam un atbilstoši metiena attīstībai. Jo vairāk izcilas īpašības ir metienā, jo labāks metiens. Kaķi šajā klasē nedrīkst būt izstādīti jaunāki par 10 nedēļām  izstādes pirmajā dienā un ne vecāki par 3 mēnešiem. Viņi var būt arī nominēti titulam „ Labākais izstādes metiens” („Best in Show Litter”).

21. klase: Veterānu klase (Veteran class)
Šajā klasē var tikt izstādīti tikai šķirnes kaķi ar ciltsrakstiem, kas vecāki par 8 gadiem. Viņi saņem vērtējumu Excellent. Viņi nedrīkst saņemt mazāk par 95 punktiem. Kaķi tiek iedalīti atsevišķi pa šķirnēm, krāsām un dzimumiem. Viņi sacenšas arī par titulu  „Labākais pēc krāsas veterāns” („Best Variety Veteran”) un / vai  „Labākais veterāns izstādē” („Best in Show Veteran”).

22a. klase: Pagaidu atzītas šķirnes (Provisionally recognized breeds)

Šajā klasē ir izstādītas visas pagaidu atzītas šķirnes, ar atzītu krāsu, ar pagaidu atzītu krāsu un ar neatzītu krāsu. Viņi saņem vērtējumu Excellent , un ir klasificēti, bet nesaņem titula sertifikātu. Kaķi tiek iedalīti atsevišķi pa šķirnēm, krāsām un dzimumiem. Viņi sacenšas arī par titulu  „Labākā pēc krāsas pagaidu atzītā šķirne” („Provisionally recognized breeds”) un / vai  „Labākā pagaidu atzītā šķirne izstādē” („Best in Show Provisionally recognized breed”).

 22b. klase: Atzītām šķirnēm pagaidu atzītas krāsas (Provisionally recognized colours to recognized breeds)
Šajā klasē tiek izstādīti visi atzītās šķirnes pagaidu atzītās  krāsās. Viņi saņem vērtējumu Excellent un ir kvalificēti, bet nesaņem titula sertifikātu. Kaķi tiek iedalīti atsevišķi pa šķirnēm, krāsām un dzimumiem. Viņi sacenšas arī par titulu „Labākais pēc krāsas pagaidu atzītām krāsām” („Best Variety provisionally recognized colour”),  bet nepiedalās titulam „Labākais izstādē” („Best in Show”) .

23. klase: Šķirne atzīšanas procesā (Breeds in process of recognition)
Šajā klasē tiek izstādītas visas šķirnes un krāsas, kas ir atzīšanas procesā. Viņi saņem vērtējumu  Excellent un ir kvalificēti, bet nesaņem titula sertifikātu. Kaķi tiek iedalīti atsevišķi pa šķirnēm, krāsām un dzimumiem. Viņi nepiedalās titulam „Labākais izstādē” („Best in Show”).

24. klase: Izstāde tikai (Exhibition only)
Šajā klasē tiek izstādīti visi kaķi, kuri nepiedalās sacensībās.

Avots: http://www.wcf-online.de/WCF-EN/regeln/ausstellungsklassen.html

Uz augšu
latviski